Đông trùng hạ thảo (loại B)

300,000 

Đông trùng hạ thảo loại B có hàm lượng dược chất đầy đủ, phù hợp nhu cầu bồi bổ, duy trì sức khỏe ổn định.